O nás

Architektonická kancelář AK 11 a.s. vznikla jako sdružení architektů a doprovodných profesí na začátku roku 2011. Zaměřujeme se na komplexní tvorbu architektury s provázaností exteriéru a interiéru stavby.

nabízíme
 • zpracování architektonických studií a návrhů stavby včetně vizualizací a animací
 • vyhodnocení vhodnosti staveniště
 • zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
 • zpracování dokumentace pro stavební povolení
 • vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby
 • zpracování dokumentace pro realizaci stavby
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • zpracování studií a projektů interiérů
 • výkon technického a autorského dozoru
 • zajištění inženýrské činnosti
 • zaměření stávajícího stavu objektů a geodetické zaměření pozemků
 • zajištění průzkumů potřebných pro realizaci stavby (hydrogeologických, stavebně technických, radonových, památkových a dalších)
 • zpracování potřebných studií (akustické, osvětlení, oslunění a další)
Naše kancelář

Naše kancelář

Naše kancelář